links 链接

links 相关链接

美国住中国大使馆

         上海领事馆
         广州领事馆
         武汉领事馆
         成都领事馆
         沈阳领事馆

美国住世界各地使领馆的网址

有关照片的要求 请点击这里

网上申请非移民签证 D-160 填表

参加USCIS视频会议 attend  USCIS webinar

美国公民和移民局政策手册